Spring naar content
Terug naar het overzicht

Vacature: Adviseur VIC / Auditor

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wil jij via VIC’s en audits een bijdrage leveren aan een efficiënte, effectieve en betrouwbare gemeente? Wij zoeken een adviseur VIC / auditor voor 32-36 uur per week.

Jij krijgt er energie van om de organisatie op weg te helpen om verder in control te komen. Als VIC-er / auditor lever jij daaraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast voer je ook de andere taken uit die binnen het werk van de adviseurs control vallen om dit te bereiken.

Wat ga je doen?

Je voert zelfstandig audits uit vanaf het begin (startgesprek) tot en met het eind (bespreken bevindingen, opleveren rapportage). Deze audits richten zich met name op Verbijzonderde Interne Controles (VIC’s) van vooraf gedefinieerde processen. Daarnaast voer je zelfstandig of met collega’s jaarlijks een artikel 213a onderzoek op doelmatig- en/of doeltreffendheid uit. Ook kun je gevraagd worden voor het uitvoeren van een quick scan of een ander soort (ad-hoc) audit waar de organisatie behoefte aan heeft.

Uiteraard worden de audits volledig onafhankelijk en objectief uitgevoerd maar je denkt ook mee met de proceseigenaren en levert zo een bijdrage aan de voorkant van het proces om risico’s te beperken of te verminderen. Kortom de wereld van de audit kent voor jou geen geheimen!

Naast het uitvoeren van VIC’s en audits lever je ook op andere manieren bijdragen aan het in control zijn van de organisatie. Je voert, eventueel samen met de lijnafdelingen, risico-analyses uit op het gebied van bedrijfsvoering en doet voorstellen tot verbetering. Daarnaast toets je directiestukken, collegeadviezen en raadsvoorstellen. Hierbij maak je inzichtelijk of deze stukken intern het juiste proces hebben doorlopen en geef je een oordeel / advies over de volledigheid, juistheid, leesbaarheid, integraliteit en rechtmatigheid. Hiertoe treed je veelal in overleg met de steller van het stuk.

Tenslotte lever je ook een bijdrage aan de overige control taken. Denk hierbij aan het monitoren van de opvolging van de bevindingen uit voorgaande VIC’s en audits om te adviseren of bijsturing nodig is of vertegenwoordig je de gemeente Pijnacker-Nootdorp op dossiers bij samenwerkingen in de regio. Daarnaast zoek je de verbinding met de organisatie in het algemeen en het control netwerk in de organisatie in het bijzonder.

Control in de organisatie is belangrijk. In de eerste plaats omdat dat de basis vormt voor onze dienstverlening. Daarnaast omdat de gemeente vanaf 2021 zelfstandig een rechtmatigheidsverklaring afgeeft. Daarom speelt de ontwikkeling van control een prominente rol in de gemeentelijke organisatie. Van jou verwachten we dat je ook hier je bijdrage actief in pakt.

Wat neem je mee?

Als adviseur VIC/ auditor opereer je in een politiek-bestuurlijke context. Dat vraagt tact, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn en een enthousiaste, proactieve daadkrachtige houding. Je ziet de meerwaarde in van meedenken aan de voorkant van processen en wil je daarvoor inzetten. Je hebt een afgeronde HBO- of academische opleiding op bij voorkeur het terrein van Bestuurskunde, Bedrijfskunde of Public Control. Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring in het uitvoeren van VICs en audits. Deze ervaring heb je opgedaan bij een gemeente of andere overheidsinstelling. Je hebt affiniteit met cijfers en een goed analytisch vermogen. Je denkt in termen van oplossingen en niet in problemen. Je bent een teamspeler, legt makkelijk verbindingen en vindt het een uitdaging om samen met je collega’s goede resultaten te behalen.

Overige functie-eisen:

  • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op voornoemd vakgebied.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met complexe bestuurlijke en organisatorische besluitvormingsprocessen in gemeenten, en begrijpt hoe deze getoetst worden.
  • Je hebt kennis van de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.
  • Je Nederlands in woord en op schrift zijn uitstekend.
  • Je hebt kennis van en ervaring met gemeentefinanciën
  • Je hebt ervaring met modellen / instrumenten om een organisatie te helpen om nog meer in control te komen.

Over ons team

De Concernstaf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit 20 mensen en voert de volgende kerntaken uit: directie-, bestuurs- en managementondersteuning, concerncontrol, strategische advisering, programmamanagement, informatieveiligheid en privacy. Vanuit control werken we intensief samen met de afdeling Bedrijfsvoering en met de business controllers van de afdelingen Ontwikkeling en Sociaal domein. Aangezien we met drie adviseurs control werken, is onderlinge vervangbaarheid belangrijk.

Over onze gemeente

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat kenmerkt zich door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.
De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 385 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Wat bieden wij je

Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 5.118,- bruto per maand voor 36 uur per week (schaal 11 van de gemeentelijke salaristabel per 1 juli 2020). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris. Ook heeft onze gemeente een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Persoonlijk Gezondheidsbudget, volledige vergoeding van reiskosten via het OV, flexibele werktijden en goede mogelijkheden om thuis te werken. Je bouwt pensioen op bij ABP waarbij de werkgever het grootste deel van de premie betaalt.

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract. Wanneer het van beide kanten bevalt wordt dit na een jaar omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Spreekt de functie je aan en herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan ontvangen wij graag je CV met een motivatiebrief waarin je aangeeft wat jou drijft. Mail je sollicitatie uiterlijk 2 juli 2020 onder vermelding van vacaturenummer 2020-14 naar gemeente Pijnacker-Nootdorp via m.vanderlans@pijnacker-nootdorp.nl. Gesprekken worden live gevoerd en staan gepland op 14 juli gehele dag en 16 juli in de ochtend. Het opstellen van een Insights-profiel maakt deel uit van de procedure.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Wanda Bouwmeester, afdelingshoofd Concernstaf/concerncontroller, telefoonnummer 06-30163129 of Sander Hazebroek, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, telefoonnummer 06-46624125.

Deze vacature is tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.