Terug naar het overzicht

Update werkzaamheden Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is aan het werk in de Balij, Bieslandse Bos en bij de Dobbeplas. Boswachter Lisa geeft u een update:

Oktober is begonnen en zo ook het regenachtige weer, een slechte combinatie met de huidige werkzaamheden. Doordat de hoeveelheid zieke essen sterk is toegenomen ten opzichte van de inventarisatie in 2019, zijn de werkzaamheden uitgelopen tot begin deze maand.

Modder

De toenemende regenbuien in combinatie met het uitrijden van het hout, zorgen voor modderige taferelen in de gebieden. Gelukkig is het nog niet zo nat dat de bodem wordt beschadigd, slechts de bovenlaag heeft het nu te voorduren; dit is makkelijk te herstellen. Wij kiezen er bewust voor om nu door te gaan met het afronden van de werkzaamheden, zodat wij dit jaar/begin volgend jaar kunnen starten met de herplant.

vrachtwagen van staatsbosbeheer met boomstammen

Afvoer hout

De stammen die nog van goede kwaliteit zijn en kunnen worden gebruikt als zaaghout, zijn inmiddels op de boot geladen en afgevoerd naar een zagerij in Lanaken (Duitsland). De overige boomstammen die u nu nog op de depots kunt aantreffen, worden binnenkort per vrachtwagen naar kleinere zagerijen in Nederland vervoerd.

boomstammen worden van een vrachtwagen in een aak geladen

Updates per gebied

Balij

De werkzaamheden in de Balij schieten aardig op en er is dan ook goed nieuws. Deze week is de tractor die de snippers naar depot brengt klaar met het uitrijden; de paden worden dan voor een laatste keer geveegd. Tot die tijd blijven de waarschuwende verkeersborden bij het Balijpad staan.

De afzettingen die nog te vinden zijn in het gebied, worden deze week weggehaald. Het voorbereiden van de herstelwerkzaamheden is inmiddels gestart en het gebied wordt dan ook binnenkort weer opgeknapt. Voor nu staat op de planning om in december al te starten met de herplant. Voor die tijd wordt het terrein voorbereid. 

Bieslandse bos

In het Bieslandse bos rest nog één laatste taak; de essen verwijderen uit het bosvak achter de scouting. 3 à 4 dagen lang zal er een machine in het bosvak staan die de bomen omzaagt/knipt. Langs de ruiterroute is er een grote kans dat er een modderige situatie zal ontstaan. In eerste instantie worden er voorlopig geen wegafzettingen verwacht. Wel bestaat de kans dat tijdens het uitrijden een pad tijdelijk wordt afgesloten; hier volgt later meer informatie over.

Dobbeplas

In de Dobbeplas is de aannemer weer begonnen met het zagen en afknippen van essen. De verwachting is dat de werkzaamheden nog 3 weken duren, dan is zowel het zagen als het uitrijden van het hout klaar. Tot die tijd kunt u een lichte vorm van geluidoverlast ondervinden. De kraan die de werkzaamheden uitvoert staat in het bosvak en zal verder voor weinig tot geen overlast zorgen. Bij de ingang van het werkgebied wordt u geattendeerd op de werkzaamheden. 

Contact

Heeft u klachten of meldingen, dan staat het u altijd vrij om deze te mailen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl . Wij bedanken u nogmaals voor het geduld, steun en medewerking.

Online excursie

Heeft u de nieuwste online excursie van Staatsbosbeheer Hof van Delfland al gezien? Nog niet? Pak dan een kop koffie/thee en klik op deze link: https://www.facebook.com/StaatsbosbeheerHofvanDelfland/videos/395338045199795