Terug naar het overzicht

Tozo regeling verlengd: Tozo 3

Onder de noemer ‘Tozo 3’ is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ verlengd. Deze nieuwe regeling is geldig tot 1 juli 2021. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet een nieuwe aanvraag indienen voor Tozo 3.
Houd hiervoor de pagina www.pijnacker-nootdorp.nl/tozo in de gaten.

Let op: De mogelijkheid om Tozo 3 aan te vragen komt pas na 1 oktober online. De precieze datum is nog niet bekend. De overheid geeft op dit moment nadere invulling aan deze regeling. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend of heeft u nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kunt u gebruik maken van de regeling.