Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitvoeringsbeleid evenementen (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp stelde op dinsdag 4 februari 2020 het concept-evenementenbeleid vast. Dit ligt ter inzage van 13 februari tot en met 26 maart 2020.

Evenementen maken onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Om die gebeurtenissen in goede banen te leiden zijn er regels. Organisatoren moeten zich bijvoorbeeld houden aan eisen rond (brand)veiligheid, vluchtroutes en milieu.

Ter inzage

Dit stuk ligt ter inzage van donderdag 13 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast is het document hieronder digitaal beschikbaar.

Indienen zienswijzen

Tijdens het inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen via e-mail : info@pijnacker-nootdorp.nl, t.a.v de heer S. Milathianakis. De juridisch geldende bekendmaking staat op www.overheid.nl.