Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ter inzage

Het bestemmingsplangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Pijnacker en wordt als volgt begrensd:
aan de westzijde door bedrijventerrein De Boezem, aan de noordrand door de Katwijkerlaan, aan de oostzijde door de Groenzoom, aan de zuidzijde door het glastuinbouwgebied Oostland en de te realiseren Boezemzoom.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken zijn hieronder te downloaden en te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Een digitale reactie kunt u geven door het formulier Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Boezem Oost in te vullen en te verzenden.

Hoorzitting

Tot en met 18 mei 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 2 juni 2016 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker). Als u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dient u zich aan te melden via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.