Terug naar het overzicht

Start voorbereiding ontwikkeling Centrumlijn Zuid

In Pijnacker wordt hard gewerkt aan de wijk Pijnacker Zuid. De wijk bestaat uit drie delen: Tolhek, Keijzershof en Centrumlijn. Tolhek is afgerond en Keijzershof is nog in aanbouw. Nu de gemeenteraad de uitgangspunten voor de ontwikkeling heeft vastgesteld, kunnen ook de voorbereidingen voor Centrumlijn zuid starten: het kappen van bomen, bodemonderzoek, sanering van de grond en aansluitend de voorbelasting.

Bekendmakingen


Voordat er woningen gebouwd kunnen worden, laat de gemeente verschillende bodemonderzoeken doen, zodat de gedeeltelijk vervuilde grond gesaneerd kan worden. Om deze onderzoeken te kunnen doen, moet het bestaande groen verwijderd worden, met uitzondering van de bomen langs de Oude Klapwijkseweg. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in te zien op de website www.overheid.nl. Hier kunt u op postcode zoeken naar de bekendmakingen die op uw omgeving van toepassing zijn.

Voorbelasten

Zodra de kapvergunning is verleend, kunnen de bomen in september/oktober gekapt worden. Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor de onderzoeken en het voorbelasten. Dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Na het opbrengen van de voorbelasting, wordt dit zandpakket afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Zo wordt stuiven van het zand voorkomen. Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt, waarna gestart wordt met de woningbouw. In overleg met de omgeving zal de groene en klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte worden vormgegeven.

Heeft u vragen?

Het infocentrum Keijzershof is open op dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en in de even weken op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt ook e-mailen naar: keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl.