Terug naar het overzicht

Stankoverlast door brand in Vlaardingen

In verband met (na-)bluswerkzaamheden bij een afvalverwerkingsbedrijf in Vlaardingen kan er stankoverlast zijn in een deel van de regio Haaglanden, met name in de omgeving Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Als u hiervan hinder ondervindt, adviseren wij u ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Naar verwachting zullen de bluswerkzaamheden in Vlaardingen nog de gehele dag duren.

Voor meer informatie over het incident kunt u terecht op de website www.haaglandenveilig.nl