Terug naar het overzicht

Samenwerking met DSW opnieuw vastgelegd

Zorgkantoor/zorgverzekeraar DSW en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland hebben de samenwerking met elkaar opnieuw officieel vastgelegd. Vandaag ondertekenden de vier wethouders en de directeur van DSW de overeenkomst die geldt tot en met 2023. In de overeenkomst staat dat de gemeenten en DSW de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed mogelijk en in samenhang organiseren. Daarbij wordt ingezet op preventie en gezocht naar mogelijke oplossingen in het dagelijkse leven.

Het streven is dat door deze samenwerking inwoners niets merken van de financiering van de zorg vanuit de verschillende wetten, namelijk de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. “Grote uitdagingen kan je alleen met elkaar de baas”, benadrukt Dirk Pons, directeur van DSW. In de komende jaren zetten we ons nog meer in voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Dit doen we samen met onze zorgaanbieders en met ZEL, die eerstelijns zorgverleners ondersteunt.”

Aandacht voor dementie

DSW en de vier gemeenten werken ook samen aan ondersteuning en zorg voor inwoners met dementie én hun mantelzorger. “Er zijn steeds meer mensen met dementie die thuis begeleiding nodig hebben. We worden met elkaar steeds ouder en we blijven langer thuis wonen”, legt Karin Schrederhof, wethouder van gemeente Delft, uit namens de vier gemeenten. Dit blijkt ook uit de regiovisie op ouderenzorg. “Daarom kijken we als gemeenten en DSW samen naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor wonen en zorg, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. We zorgen er samen voor dat we voldoende goede plekken hebben.”

Geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht

In de overeenkomst wordt ook de samenwerking genoemd voor inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. “Iedereen wil een GGZ-behandeling in de buurt. We zorgen ervoor dat inwoners dicht bij huis blijvend aan hun herstel kunnen werken. Ook richten we ons op onze jeugd, die met GGZ-gerelateerde hulpvragen bij de huisarts komt. We zorgen ervoor dat zij, als dat nodig is, worden doorverwezen naar passende zorg en/ of ondersteuning. Met elkaar regelen we goede zorg voor al onze inwoners”, aldus Karin Schrederhof.

Wethouder Marieke van Bijnen ondertekend overeenkomst met DSW
Wethouder Marieke van Bijnen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ondertekend overeenkomst met DSW