Terug naar het overzicht

Samenwerken om schulden te voorkomen

Niet iedereen is financieel zelfredzaam. Sommige mensen hebben schulden. Anderen vinden het lastig om hun financiële administratie op orde te houden of een goede financiële planning te maken.

Advies en ondersteuning

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben negen organisaties de handen ineengeslagen om te voorkomen dat mensen schulden krijgen of nog verder in de schulden raken. Gezamenlijk trekken zij op om inwoners van de gemeente advies of ondersteuning te geven.

Fonds 1818

Vanaf het voorjaar van dit jaar kregen zij hiervoor extra armslag van Fonds 1818. Het fonds zegde 80.000 euro toe, verdeeld over drie jaar. Daarvan kunnen activiteiten worden georganiseerd en kan de samenwerking worden verbeterd. Door de corona uitbraak kon een feestelijke ondertekening van de Maatschappelijke Belofte van de negen partijen niet doorgaan. Op donderdag 24 september gaat dat echter alsnog gebeuren.

Informatiepunt Digitale Overheid

Gelijktijdig met het ondertekenen van de Maatschappelijke Belofte wordt ook het Informatiepunt Digitale Overheid in Pijnacker geopend. Landelijk werken openbare bibliotheken en de grote uitvoeringsorganisaties voor publieke dienstverlening samen om mensen dicht bij huis te ondersteunen bij digitaal contact met de overheid. De lokale invulling van het Informatiepunt Digitale Overheid in de vestiging Pijnacker van Bibliotheek Oostland is een goed voorbeeld van de samenwerking binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Inwoners kunnen bij het informatiepunt onder andere terecht voor hulp bij het aanvragen van een DigiD, het vinden van de juiste informatie over toeslagen of het betalen van verkeersboetes. Tijdens de spreekuren op donderdagavond en vrijdagochtend wordt nauw samengewerkt met verschillende organisaties om vragen van inwoners over onder andere geld en schulden te beantwoorden.

Samenwerkende organisaties

De volgende organisaties werken samen aan de Maatschappelijke Belofte en de spreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid: Bibliotheek Oostland, Doel GGZ, de schuldhulpverleners van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Humanitas, Kerk en Zorg, SBJ SamenSterk, Schuldhulpmaatje, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland en Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp.          

Meer informatie

Wilt u meer weten over de samenwerkende organisaties en het Informatiepunt Digitale Overheid? Neem dan contact op met Jacqueline van Veen van SBJ Samen sterk, jvanveen@sbjsamensterk, tel 06-54974240