Terug naar het overzicht

Project herinrichting Katwijkerlaan en omgeving

De Katwijkerlaan tussen de Vlielandseweg en de S-bocht gaat op de schop. Ook de aansluitende wegen Reesloot, Nieuwkoopseweg en Vlielandseweg worden deels aangepakt. Het project Katwijkerlaan e.o. doen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap van Delfland samen.

Verkeersveiligheid

Aanleidingen voor het project Katwijkerlaan en omgeving zijn de technische onderhoudstaat van beschoeiingen, wegen, bruggen, kades en keerwanden, maar ook de verkeersveiligheid op de kruispunten met de Nieuwkoopseweg en met de verbindingsweg Reesloot (bij de brug).

Enorme klus

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen die we per deelproject oppakken. Soms tegelijkertijd en soms na elkaar. Het is een enorme klus, die tijdelijk grote gevolgen heeft voor omwonenden, bedrijven, automobilisten en (brom-)fietsers. Denk aan minder goede bereikbaarheid, geluidhinder en omleidingsroutes.

Deelprojecten

Omdat het een groot project is, wordt het in de volgende delen uitgevoerd:

 • Aanleg noodwaterleiding en verstevigen keerwand langs fietspad Katwijkerlaan.
  Ontwerp tot begin voorjaar 2022, start uitvoering einde voorjaar 2022.
 • Herinrichting fietsverbinding Reesloot en aanleg ecologische verbinding Reesloot.
  Aanbrengen voorbelasting voorjaar 2022, ontwerp tot medio 2022, start uitvoering eind 2022.
 • Vervanging brug tussen Katwijkerlaan en verbindingsweg Reesloot.
  Ontwerp tot medio 2022, start uitvoering eind 2022.
 • Herinrichting kruispunt Katwijkerlaan-Nieuwkoopseweg-Vlielandseweg.
  Ontwerp tot medio 2022, start uitvoering eind 2022.
 • Herinrichting Katwijkerlaan, inclusief vervangen beschoeiingen en damwanden langs het water.
  Ontwerp in 2022, start uitvoering in 2023.

Digitale bijeenkomst

In juli 2021 is tijdens een digitale bijeenkomst veel informatie gedeeld met vooral de direct omwonenden. Deze informatie en de verschillende reacties daarop zijn terug te vinden op de projectwebsite herinrichting Katwijkerlaan en omgeving. We nodigen andere belanghebbenden uit om de beschikbare informatie tot zich te nemen en aanvullende belangen met ons te delen. Dat kan via het project e-mailadres katwijkerlaan@pijnacker-nootdorp.nl.

Katwijkerlaan