Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg ter inzage

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg vanaf donderdag 19 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage is. Dit bestemmingsplan maakt de reconstructie van het kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg mogelijk.

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 19 mei digitaal te raadplegen via pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage, de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl.

laatje-OBP-Kruispunt-Katwijkerlaan_Nieuwkoopseweg_Vlielandseweg