Terug naar het overzicht

Onderzoek naar leefbaarheid van start

Hoe waardeert u de leefbaarheid in uw wijk? De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van de leefbaarheid in de kernen en wijken. Heeft u ook een brief gekregen? Doe dan mee met het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek.

Komende week ontvangen ruim 6.500 inwoners een vragenformulier. Daarin vragen we hen rapportcijfers te geven over de leefbaarheid in hun wijk. Het vragenformulier invullen is heel eenvoudig en kan online of op papier.

Waarom dit onderzoek?

De mening van alle bewoners van de gemeente is erg waardevol voor ons. Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is. Met dit onderzoek wil de gemeente de mening van inwoners over hun wijk in beeld brengen. We voeren dit onderzoek eens per twee jaar uit, zodat we ontwikkelingen, maar ook effecten van maatregelen kunnen volgen.

Vragen rondom drie thema

De vragen zijn ingedeeld rondom drie hoofdthema’s:

  • Fysieke woonomgeving – zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelplekken en de voorzieningen als scholen, winkels en sport.
  • Sociale woonomgeving – zoals het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk.
  • Veiligheid en overlast – denk hierbij aan inbraken, vandalisme en jeugdoverlast en aan overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn in het derde kwartaal bekend. Waar mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Inwoners die de enquête ontvangen, kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 31 maart terugsturen. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkzaken via telefoonnummer 14 015 of m.volker@pijnacker-nootdorp.nl.

leefbaarheidsmonitor