Terug naar het overzicht

Mogelijk extra energietoeslag van € 500

Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijker betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen we met de energietoeslag.

De huidige energietoeslag is een bedrag van € 800. U krijgt dit geld als uw inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is. U kunt hiervoor nog steeds een aanvraag doen. Benieuwd of u in aanmerking komt? Meer informatie over de aanvraag vindt u op de www.pijnacker-nootdorp.nl/energietoeslag.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen, heeft de gemeente de maximale afhandelingstermijn van 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken.

Extra energietoeslag van 500 euro

Het kabinet kondigde onlangs aan, dat de energietoeslag mogelijk met € 500 wordt verhoogd. We krijgen hier veel vragen over. We begrijpen dat u graag meer informatie wilt. Op dit moment kunnen we helaas niet meer duidelijkheid geven.

Laag inkomen

Het is de bedoeling dat huishoudens met een laag inkomen naast de energietoeslag van € 800, in 2022 nogmaals een bedrag van € 500 ontvangen als compensatie voor de gestegen energielasten. De doelgroep van de energietoeslag 2022, huishoudens met een inkomen onder 120% van het minimum, blijft ongewijzigd. Huishoudens aan wie eerder een energietoeslag is toegekend, ontvangen hoogstwaarschijnlijk een nabetaling. Zij hoeven hiervoor niets te doen.

Meer informatie

De verdere uitwerking van deze regeling is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is leest u dit op onze website www.pijnacker-nootdorp.nl/energietoeslag.

Geldbriefjes