Terug naar het overzicht

Hoogseweg afgesloten bij Klapwijk

Vanaf donderdag 10 september 2020 is de toegang tot de Hoogseweg van en naar Klapwijk gesloten voor alle motorvoertuigen. De Hoogseweg is alleen te bereiken vanaf de Zijdeweg of de Kleihoogt.

Sluipverkeer voorkomen

Sinds de opening van de Zijdeweg was het voor vrachtverkeer al niet meer mogelijk om via Klapwijk naar de Hoogseweg te rijden. Om sluipverkeer te voorkomen is het altijd de bedoeling geweest om de Hoogseweg bij Klapwijk te ‘knippen’ zodra de Zijdeweg opengaat.

Waarom ook al weer een knip?

Naar aanleiding van een beroepszaak bij de Raad van State in 2013 heeft het college toegezegd dat er een knip komt in de Hoogseweg zodra de oostelijke randweg (Zijdeweg) rondom Pijnacker aangelegd is. Dit is ook uitgangspunt van het bestemmingsplan Oostland-Pijnacker.

Herinrichting Klapwijk

In 2017 kwam de voorbereiding van de herinrichting van Klapwijk op de agenda. Het gebruik van de Hoogseweg bleek wenselijk voor de aan-en afvoer van materialen en bouwverkeer tijdens de werkzaamheden, maar ook als een extra ontsluiting voor bewoners. Dit vermindert de overlast voor bewoners en zorgt dat straten bereikbaar blijven. In de visie Klimaatbestendig Klapwijk is dan ook opgenomen de definitieve afsluiting van de Hoogseweg voor alle verkeer uit te stellen tot na de herinrichting.

Visie

De visie is gemaakt met een werkgroep van bewoners en daarna gedeeld met alle bewoners van Klapwijk en de Hoogseweg. Iedereen kon hierop reageren. Er zijn toen geen reacties geweest over de Hoogseweg. Eind 2019 heeft het college de visie Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld.

Afsluiting Hoogseweg per 10 september

Op 16 juli is de Zijdeweg geopend. Vanuit diverse partijen is toen bezwaar gemaakt op het uitblijven van de knip in de Hoogseweg, zoals in 2013 toegezegd. Inmiddels heeft het college besloten om de knip per 10 september aan te brengen. Deze knip wordt kracht bijgezet door het op korte termijn aanbrengen van een fysieke barrière. De wens bestaat nog steeds om de Hoogseweg tijdelijk te gebruiken door hulpdiensten, bewoners en aannemers tijdens de herinrichting van Klapwijk. Hierover gaat de gemeente met bewoners en de bewonersvereniging in de komende periode in gesprek.

De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Hoogseweg in Pijnacker