Terug naar het overzicht

Het Nieuwe Inzamelen gaat verder

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Dat is de basis van het Nieuwe Inzamelen. Nog dit jaar, we verwachten vanaf eind oktober, gaan een aantal wijken over op dit nieuwe systeem van afval inzamelen. In het buitengebied en in Klapwijk en Emerald is het Nieuwe Inzamelen al ingevoerd.

Planning

  • Dit najaar gaan we over op het Nieuwe Inzamelen in de wijken waar (bijna) alle locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers inmiddels zijn vastgesteld. Een planning per wijk volgt.
  • Vanaf oktober tot en met december verruilen of vervangen we bestaande ondergrondse containers in wijken en bij appartementen waar nu al afval wordt ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers. In de wijk De Venen gaat hier vanaf september groot onderhoud aan containers aan vooraf. Avalex vervangt daar putten voor ondergrondse containers.
  • De locaties voor ondergrondse containers waarover we nog in gesprek gaan met bewoners volgen later. Net zoals de locaties waarvoor nog een zienswijzeprocedure loopt.

Pas na de gesprekken met inwoners en de inspraakprocedure, kan de gemeente de locaties vaststellen en laten plaatsen. 

Locaties

In de kliko-wijken zijn 56 locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers vastgesteld. Deze vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/afval
Een aantal locaties zijn gewijzigd, daarvoor geldt een nieuwe zienswijzeprocedure vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober 2020. Deze vindt u op de de pagina Plannen ter inzage.

In een aantal wijken en bij appartementengebouwen wordt afval nu al ingezameld met ondergrondse containers. In de meeste wijken wijzigt alleen de verdeling van afvalsoorten over de containers. Daarvoor wordt een deel van de containers verruild of vervangen. Op een aantal locaties zijn nieuwe of extra containers nodig. Ook hiervoor geldt een zienswijzeprocedure vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober 2020. Deze vindt u op de de pagina Plannen ter inzage.

Lees meer

Lees alles over de locatieplannen, veranderingen in al bestaande ondergrondse containerwijken en bij appartementen en de zienswijzeprocedures op www.pijnacker-nootdorp.nl/afval