Terug naar het overzicht

Gezocht: Lid Toetsingscommissie Huisvesting

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Door de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de Toetsingscommissie Huisvesting ingesteld. Deze commissie beoordeelt de door de burgers ingediende aanvragen voor een voorrangsverklaring woonruimte en brengt hierover advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

De Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris, twee leden en een adviseur. De commissie vergadert in principe eenmaal per maand. Voor het bijwonen van de vergaderingen is de gemeentelijke regeling presentiegeld van kracht. Ten gevolge van een ontstane vacature, wordt nu een commissielid gezocht.

Functie-eisen

Aan een lid van de Toetsingscommissie Huisvesting worden de volgende eisen gesteld.

Het lid dient onafhankelijk te zijn. Dit wil zeggen dat hij/zij:

  • Niet verbonden is met een woningcorporatie in de regio Haaglanden;
  • Geen lid is van of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur;

Daarnaast dient het commissielid bekend te zijn met de maatschappelijke problematiek rond huisvesting en hiermee affiniteit te hebben, zo mogelijk vanuit zijn/haar beroep of vakgebied.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Veken, teamleider afdeling Maatschappelijke Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 015.

Movitatiebrief en CV

Om u kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de Toetsingscommissie Huisvesting, stuurt u een korte motivatiebrief samen met uw curriculum vitae per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. mevrouw M. van der Veken. Reageren kan tot en met woensdag 26 januari 2022.