Terug naar het overzicht

Gezocht: externe voorzitter rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp zoekt een externe voorzitter. Als externe voorzitter van de rekenkamercommissie toets jij het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie bestaat uit drie externe leden (waaronder de voorzitter), twee raadsleden en een roulerend raadslid per onderzoek.

De Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp wil met een open, positief-kritische houding, zorgvuldig en gedegen onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners. Je draagt bij aan een zo goed mogelijke uitvoering van jouw taken en bent de spil tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wat ga je doen?

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te richten. Een rekenkamercommissie heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Samengevat houdt de doelstelling van de rekenkamercommissie in het toetsen van het functioneren van de gemeente zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden.

Het werk van de rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in de controlerende taak door het doen van onafhankelijk onderzoek naar het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. Hierbij kijkt de rekenkamercommissie of de gestelde doelen zijn bereikt, tegen welke kosten en of de regelgeving wordt nageleefd. Doel van het onderzoek is om samen met de gemeenteraad en betrokkenen in de gemeentelijke organisatie te werken aan het verbeteren van bestuur en beleid van de gemeente, bij te dragen aan transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover. 

Wat neem je mee?

Je bent een stevige persoonlijkheid met goede organisatorische en communicatieve capaciteiten. Als externe voorzitter heb je een onafhankelijke rol richting diverse belanghebbenden. Dit vraagt om inlevingsvermogen, tact en overtuigingskracht, en een gevoel voor diplomatie. Je bent integer, onafhankelijk en in staat om verbindingen te leggen. Daarnaast heb je geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Pijnacker-Nootdorp belemmeren (conform artikel 81f Gemeentewet). Qua ervaring stellen we de volgende eisen:

  • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 
  • Je beschikt (potentieel) over leidinggevende kwaliteiten
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het lokaal bestuur en de positie van de rekenkamer hierin.  
  • Je beschikt over relevante ervaring met het verrichten van onderzoek en door opgedane ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek.
  • Je hebt kennis van het (financieel) functioneren van de gemeentelijke overheid.
  • Je hebt overdag en ’s avonds voldoende tijd beschikbaar, in totaal ongeveer vier tot acht uur per week.
  • Je hebt binding met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en inzicht in bestuurlijke en politiek-strategische verhoudingen en (ambtelijke) processen.

Over de gemeente

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Typerend aan de gemeente is de bijzondere ligging in de Randstad: diverse kernen in het groen gelegen en met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De raad heeft na de verkiezingen in 2018 een raadsbreed hoofdlijnenakkoord gesloten, waardoor er op dit moment geen sprake is van een traditioneel coalitie-oppositie model. 

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 375 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Wat bieden wij je

Naast een mooie uitdaging in een dynamische werkomgeving ontvangen de externe leden een vaste vergoeding van € 300,- bruto per maand. 

De gemeenteraad benoemt externe leden voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals drie jaar. De raadsleden volgen de cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen.

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? En wil jij je graag inzetten voor de Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp? Stuur dan een actueel CV met een motivatiebrief waarin je aangeeft wat jou drijft.

Stuur je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer 2020-43 vóór 1 februari 2021 naar de Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp. Dit kan via Postbus 1, 2640 AA Pijnacker of via rekenkamercommissie@pijnacker-nootdorp.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaris, Jorden van der Haas. Dit kan per e-mail via bovenstaand e-mailadres of telefonisch via 015-3626956.