Terug naar het overzicht

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 1e partiële herziening Keijzershof 2018

Het bestemmingsplan 1e partiële herziening Keijzershof 2018 is gewijzigd vastgesteld en is vanaf donderdag 22 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Waar staat het plan?

Het bestemmingsplan is in te zien via www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Papieren versie

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U kunt dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.