Terug naar het overzicht

Eigenaar aanhangwagens gezocht in Oude Leede

Op het trapveldje aan de Oude Leedeweg in Oude Leede staan al enkele weken twee aanhangwagens in de openbare ruimte. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om voertuigen zonder kenteken.

Verwijderen van de aanhangwagens

Wij roepen de eigenaren op om hun voertuig binnen één week na publicatiedatum te verwijderen. Als het voertuig niet binnen deze termijn is weggehaald, dan gaan wij – zo mogelijk – over tot het toepassen van bestuursdwang. Hierbij zal het voertuig op kosten van de eigenaar worden verwijderd en dertien weken worden opgeslagen. Wordt het voertuig na dertien weken niet opgehaald, dan volgt vernietiging van de aanhanger.