Spring naar content
Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos 2021 ter inzage

U kunt het Bestemmingsplan Balij – Bieslandse Bos 2021 inzien van donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus. Dit kan via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via een brief, mondeling (op afspraak) of digitaal. Een digitale inspraakreactie kunt u indienen via een reactieformulier op de website van de gemeente. U krijgt altijd schriftelijk een antwoord op uw inspraakreactie.

Het bestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos wordt weer actueel gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan is vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied Balij-Bieslandse Bos ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp. Het gebied wordt in het zuidwesten globaal begrensd door de Noordeindseweg. In het noordwesten door de Tweemolentjesvaart, De Bras, de Geerweg en de kern Nootdorp. En in het noordoosten door de Randstadrail Den Haag – Rotterdam. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark ‘De Groene Wijdte’ en de Vrederustlaan. Zie ook de afbeelding van het gebied.

Wat is er aangepast?

In het huidige plan zitten een aantal onjuistheden, zoals afwijkingen in goot- en bouwhoogtes. Deze onjuistheden worden in dit voorontwerpbestemmingsplan aangepast. Daarnaast wordt de plangrens iets aangepast, zodat het aansluit op aangrenzende bestemmingsplannen. Ook is de gebiedsvisie Buytenhout-West meegenomen en worden de mogelijkheden voor evenementen in het gebied verminderd.