Terug naar het overzicht

Besluit hogere grenswaarden

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat ze heeft besloten voor vijf woningen, opgenomen in het bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023” een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen.

Vanaf 31 augustus ter inzage

Het besluit ligt met ingang van donderdag 31 augustus zes weken ter inzage. De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl en elders op onze website onder www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage.

geluidsmeting