Terug naar het overzicht

Besluit hogere grenswaarden 2e partiële herziening Keijzershof 2018

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het besluit hogere grenswaarden 2e partiële herziening Keijzershof 2018 vanaf donderdag 18 augustus gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentekantoor. Dit besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘2e partiële herziening Keijzershof 2018’ voor het woongebied dat tussen Metrolijn E (RandstadRail), de Klapwijkseweg en de Hofpleintunnel – beter bekend als het ontwikkelgebied ‘Centrumlijn Noord’ – mogelijk wordt gemaakt.

Ter inzage

Het ontwerp is vanaf donderdag 18 augustus ook digitaal beschikbaar via www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

plaatje-Ontwerpbestemmingsplan-2e-partiele-herziening-Keijzershof-2018