Terug naar het overzicht

Bescherming van uw gegevens in de basisadministratie persoonsgegevens

In de basisadministratie personen (bevolkingsadministratie) worden van iedere inwoner van onze gemeente de persoonsgegevens vastgelegd en bijgehouden.

Zorgvuldig om met uw gegevens

Voornaamste doel hiervan is met name de overheid te kunnen voorzien van juiste- en betrouwbare persoonsinformatie, nodig voor het uitvoeren van de (wettelijk) opgedragen taken. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Beperken van gegevens aan derden


Zo worden er geen gegevens verstrekt aan particulieren of commerciële instellingen en bedrijven. Er worden wel gegevens verstrekt aan lokale instellingen die werkzaamheden verrichten met een groot maatschappelijk belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke instellingen, zorginstellingen dan wel instellingen die zich bezig houden met jeugdzorg, ouderenzorg, etc. U kunt de verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze derden echter beperken, door het indienen van een schriftelijk verzoek tot “beperking van gegevensverstrekking”. Ga daarvoor naar www.pijnacker-nootdorp.nl/geheimhouding of kom met uw geldig legitimatiebewijs langs bij onze publieksbalie (kan alleen op afspraak!).

Wanneer wel verplicht?

Aan uw verzoek tot verstrekkingsbeperking wordt zondermeer gehoor gegeven. De gemeente is echter wel verplicht gegevens te verstrekken aan alle overheidsinstanties, pensioenverzekeraars e.d. en voor juridische- en rechterlijke doeleinden, dus aan advocaten, notarissen en deurwaarders. Voor nadere info hierover belt u ons telefoonnummer 14 015.

Man achter laptop