Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Zuideindseweg naast nr. 122, Pijnacker

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zuideindseweg naast nr. 122
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 28 maart 2013 gedurende twee weken


Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Pijnacker, Zuideindseweg naast nr. 122
Aanvraag voor: bouwen woning
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 28 maart 2013 gedurende twee weken

Filter op: