Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijziging Aanwijzingsbesluiten 2e Wijziging APV Pijnacker – Nootdorp 2012

Aanwijzingsbesluiten APV

Het college heeft op 11 juni 2013 de volgende aanwijzingsbesluiten op grond van de 2e Wijziging van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Pijnacker – Nootdorp 2012 vastgesteld:
- Artikel 2:6 APV Verspreiden gedrukte stukken.
- Artikel 2:9 APV Optreden als straatartiest.
- Artikel 2:48 APV Alcohol op straat.
- Artikel 2:73 APV Bezigen vuurwerk.

De gewijzigde aanwijzingsbesluiten treden in werking een dag na bekendmaking van dit besluit en kunnen worden gedownload via de gemeentelijke website.

Filter op: