Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wet milieubeheer 8.40 Stedin Netten Delfland

Stedin Netten Delfland

De volgende vijf gasdrukregel- en meetstations zijn door NV Stedin Netten Delfland gemeld. Deze gasdrukregel- en meetstations vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur, waardoor geen omgevingsvergunning nodig is. Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
- NV Stedin Netten Delfland, Hoefslag 8, Meloenstraat 4, Oude Leedeweg 9 en Oudeweg 42 in Pijnacker/Oudeweg 61 in Nootdorp

Filter op: