Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Watergraven, Hoefslag 2 Pijnacker

Aanvraag voor het watergraven (aanleggen), Hoefslag 2 Pijnacker

Omgevingsvergunning aanleggen
Plaats: Pijnacker, Hoefslag 2
Aanvraag voor: aanleggen watergraven
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 13 juli 2017 gedurende twee weken

Filter op: