Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplannen ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ en ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’

Vanaf 8 mei 2014 liggen gedurende zes weken ter inzage de voorontwerpbestemmingsplannen ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ en ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’.

Vanaf 8 mei 2014 liggen gedurende zes weken ter inzage de voorontwerpbestemmingsplannen ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ en ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’. Het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ is noodzakelijk om de bestemming ten zuiden van de Hofweg in Nootdorp op basis waarvan nu nog een directe bouwtitel geldt, om te zetten naar een weidebestemming, overeenkomstig het huidige gebruik. Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, alsmede ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014 is de bestemmingsregelingen voor de onderstaande locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Schimmelpenninck van der Oyeweg 55-57 te Delfgauw: verplaatsing van twee (bedrijfs)woningen en één van de twee woningen omzetten naar burgerwoning alsmede de verplaatsing van silo’s;
2. Oudeweg 43 te Nootdorp: het bouwen van drie woningen;
3. Kerkweg 64 te Pijnacker: bedrijfsbestemming naast de woning wijzigen naar een woonbestemming;
4. Nieuwkoopseweg 9 te Pijnacker: herbouw van een woning;
5. Geerweg 36 te Nootdorp: bouwvlak woonbestemming aanpassen;
6. Bieslandseweg 1 te Delfgauw: uitbreiding bouwvlak;
7. Bieslandseweg 2 te Delfgauw: uitbreiding Hippisch centrum;
8. Hankweg op bedrijventerrein Boezem-Oost: vestiging dierenarts;
9. Verkoop van snippergroen: er is door de gemeente een drietal stroken snippergroen verkocht aan particulieren, maar niet meegenomen in het bestemmingsplan. Het betreft de verkoop van snippergroen bij de volgende percelen: Meidoornlaan 4 en Popelenburg 11 te Pijnacker en Kortelandseweg 28 te Nootdorp;
10. Realisatie nutsvoorzieningen: er is door de gemeente een drietal percelen verkocht aan NEM Pijnacker BV ter realisatie van nutsvoorzieningen: De Poort, Fellowshiplaan en Koningin Julianastraat te Nootdorp.

U kunt de voorontwerpbestemmingsplannen inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 19 mei 2014 om 19:00 uur tot en met 20:30 uur in het Bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: