Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan  ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’

Vanaf 12 mei 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’.

Vanaf 12 mei 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Klapwijkseweg 19 te Pijnacker: bouw van twee nieuwe woningen;
2. Kortelandseweg 16 te Nootdorp: vergroten van bestaand bouwvlak voor uitbreiding woning;
3. Magnoliadreef/Zonnehof te Nootdorp: aanduiding voor kunstwerk 'Kus de kikker' opnemen;
4. Oude Leedeweg 149-153 te Pijnacker: aanduiding aanpassen op de verbeelding;
5. Wooneiland Ameland te Nootdorp: ten behoeve van bebouwingsplan een passende bestemmingsregeling;
6. Monnikenweg 3-A e.o. te Pijnacker: bestemmingswijziging naar woongebied;
7. Laan van Klapwijk te Pijnacker: aanduiding watergangen verwijderen;
8. Monnikenweg 7 e.o. te Pijnacker: realiseren van enkele woningen;
9. Overgauwseweg 67, 71, 73 en 75 en Europalaan 42 en 48 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar wonen en tuin;
10. Vlielandseweg 6-E te Pijnacker: realiseren nieuwe woningen;
11. Molenweg 59-A te Nootdorp: bestemmingswijziging naar wonen;
12. Hajé Restaurant Rijksweg A13 te Delfgauw: speelautomatenhal toestaan;
13. 8 locaties te Pijnacker en Delfgauw: snippergroen omzetten in andere bestemming, te weten de locaties:
a. Gaaghof 6
b. Grevelingen 20
c. Nederrijn 1
d. Rivierenlaan 128
e. Zaan 27
f. Zuideindseweg 3 en 5
g. Zuideindseweg gelegen naast 58

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 23 mei van 18.30 uur tot en met 20:30 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: