Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan  ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’

Vanaf 4 mei 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’

Vanaf 4 mei 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2017/2018’. Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Monnikenweg 3A e.o. te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Woongebied;
2. Monnikenweg 15 te Pijnacker: opnemen van een Woon- en Waterbestemming ter plaatse van de wijzigingsbevoegdheid, met een bouwvlak voor 1 of 2 woningen;
3. Klapwijkseweg 41 te Pijnacker: opnemen van een bouwvlak ten behoeve van woning(en) op het achtergebied, ter plaatse van huidige loods;
4. Rijskade 1a te Pijnacker: uitbreiding van Intratuin, bestemmingswijziging naar Detailhandel -Tuincentrum;
5. Zuideindseweg 5 te Delfgauw: bestemmingswijziging naar Wonen;
6. Komkommerweg te Pijnacker: verplaatsing van de locatie van een nieuwe (bedrijfs-) ontsluitingsweg;
7. Wilgenweg 70 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar Wonen;
8. Snippergroen omzetten in een Tuin- of Woonbestemming op 2 locaties, te weten:
a. Oudlaan 35 te Pijnacker
b. Burgemeester Merkusstraat 7 te Delfgauw

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 22 mei 2017 van 18.30 uur tot en met 20:30 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: