Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan "Tuindershof"

Vanaf 12 december 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Tuindershof” gedurende zes we-ken ter inzage.

Vanaf 12 december 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Tuindershof” gedurende zes we-ken ter inzage.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestem-mingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indie-nen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

In het kader van de inspraakprocedure wordt tevens een inloopgelegenheid georganiseerd. Bij die gelegenheid kunt u vragen stellen over het voorontwerpbestemmingsplan aan de aanwezige des-kundigen. Meer informatie treft u aan elders in deze Gemeenteberichten.

Filter op: