Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan  ’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’

Vanaf 12 mei 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout & Kalisbuurt’ uit 2008.

Vanaf 12 mei 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout & Kalisbuurt’ uit 2008. Dat bestemmingsplan is bijna 10 jaar oud en aangezien bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar ligt een voorontwerp tot en met 22 juni ter inzage. Naast de ‘leeftijd’ van het plan is de herziening tevens noodzakelijk om gerealiseerde projecten te bestemmen en om kaders te bieden voor nieuwe ontwikkelingen met een praktisch gebruik van de regels.

Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp en wordt globaal begrensd door:
 het bedrijventerrein Oostambacht en de wijk Vrouwtjeslant in het noordwesten;
 de wijk Achter het Raadhuis in het zuidwesten;
 het Balijbos in het zuidoosten;
 de RandstadRail in het noordoosten.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 23 mei van 18.30 uur tot en met 20:30 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: