Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’

Vanaf 15 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’ gedurende zes weken ter inzage.

Vanaf 15 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’ gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied betreft het Kruithuisplein en de huidige rotonde bij de Laan van Ruyven en directe omgeving in Delfgauw. Het opstellen van een herziening van het geldende bestemmingsplan voor het Kruithuisplein en de rotonde bij de Laan van Ruyven komt voort uit de noodzaak de bestaande wegindeling aan te passen en daarmee gepaard gaande de wegen (rijstroken en in-/uitvoegstroken) uit te breiden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden, vanuit hun taak als wegbeheerder de reconstructie van het Kuithuisplein alsmede aanpassing op het kruispunt Ruyven van de N470, noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

In het kader van de inspraakprocedure wordt tevens een inloopbijeenkomst georganiseerd. Bij die gelegenheid kunt u vragen stellen over het voorontwerpbestemmingsplan aan de aanwezige des-kundigen. Via de Gemeenteberichten zullen wij u hierover nog nader informeren.

Filter op: