Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’

Vanaf 29 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’ gedurende zes weken ter inzage.

Vanaf 29 januari 2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’ gedurende zes weken ter inzage.

Het opstellen van een bestemmingsplan voor de ‘Pijnackerse Poort’ is een deel van het project tot het herinrichting van de toegang tot Pijnacker aan de oostzijde van deze kern. Dit project behelst o.a. de aanpassing van het kruispunt Oostlaan/Klapwijkseweg/Vlielandseweg, inclusief een verkeersregelinstallatie, de aanleg en aanpassing van fietspaden, het dempen van water tussen de Vlielandseweg en de Wethouder Van der Vaartlaan en het water langs de Klapwijkseweg alsmede het aanleggen van nieuwe fietsenstallingen, nieuwe parkeervoorzieningen en nieuwe beplanting.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

In het kader van de inspraakprocedure wordt tevens een inloopbijeenkomst georganiseerd. Bij die gelegenheid kunt u vragen stellen over het voorontwerpbestemmingsplan aan de aanwezige des-kundigen. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 9 februari 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: