Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwkoopseweg 58, 2014”

Vanaf 6 juni 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwkoopseweg 58, 2014” gedurende zes weken ter inzage.

 

Vanaf 6 juni 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwkoopseweg 58, 2014” gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied omvat een voormalige boerderij met dienstwoning aan de Nieuwkoopseweg 58. Het perceel is in het voorontwerpbestemmingsplan zodanig bestemd, dat er een educatieboerderij en dagbesteding met dienstwoning mogelijk wordt gemaakt.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Informatieavond

Op 10 juni 2013 van 20.00 uur tot 21.30 uur zal er een informatieavond plaatsvinden in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 te Pijnacker. Gedurende deze avond wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het plan.

Filter op: