Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan "Lint Oude Leede 2"

Voorontwerpbestemmingsplan "Lint Oude Leede 2

Voorontwerpbestemmingsplan “Lint Oude Leede 2”

Op 21 november 2013 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 28 november 2013 ligt dit voor-ontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplangebied Lint Oude Leede omvat een aantal van de bebouwingslinten in het zuiden van de gemeente. Het beslaat onder andere de Wilgenweg, de Oude Leedeweg, de Onderweg, de Bovenmolenweg, de Molendijk, een deel van de Ackerdijkseweg en een deel van de Zuideindseweg. De gronden tussen de Oude Leedeweg en de Onderweg maken ook onderdeel uit van dit bestemmings-plan. Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om binnen het Lint Oude Leede een dertiental ruimte-voor-ruimte locaties te ontwikkelen. Daarnaast heeft het bestemmingsplan tot doel het gehele plangebied te voorzien van een actueel juridisch-planologisch kader.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.
Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat van de afdeling Backoffice Publiekszaken.

Informatieavond 4 december
Woensdag 4 december is in Oude Leede een informatieavond over het voorontwerp van het bestem-mingsplan. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in het Oude Laarsje aan de Oude Leedeweg 62 in Pijnacker. De avond begint met een algemene presentatie, waarbij de gemeente de aanpak van het voorontwerp-bestemmingsplan toelicht. Daarna bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokken medewerkers over specifieke locaties.

Filter op: