Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2, Pijnacker’

Vanaf 1 april 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’.

Vanaf 1 april 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’.

De supermarktketen Lidl heeft plannen om ter plaatse van de huidige Welkoop-locatie, Korteweg 2, in Pijnacker een nieuwe Lidl vestiging te realiseren. Het huidige pand moet daarbij plaats maken voor een nieuw supermarktpand. Hoewel het perceel reeds een detailhandelsbestemming heeft, wordt de nieuwbouw anders gesitueerd. De gewenste ontwikkeling valt buiten het huidige bouwvlak daardoor is deze ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan ‘Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost’ niet mogelijk.

In de gemeenteraad van 24 september 2015 is een motie aangenomen voor het opstarten van een bestemmingsplan die het verschuiven van het bouwvlak mogelijk maakt. Het bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’ dient om de gewenste ontwikkeling op de Korteweg 2 mogelijk te maken.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor
invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via
telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt
gehouden op woensdag 13 april 2016 om 18:30 uur tot en met 20:00 uur in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: