Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan Bieslandseweg 2 Delfgauw

De gemeenteraad heeft op donderdag 26 juni het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bieslandse-weg 2 Delfgauw’ vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg.


De gemeenteraad heeft op donderdag 26 juni het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bieslandseweg 2 Delfgauw’ vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Tegelijkertijd wordt het plangebied aangewezen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is.

Het perceel Bieslandseweg 2 is opgenomen in het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’. Door een misverstand bevat dit plan wel de juiste tekening van de toekomstige situatie, maar is deze niet goed opgenomen in het juridische deel van het bestemmingsplan: de regels en de verbeelding. Hierdoor kan de eigenaar van de manege de geplande uitbreiding voorals-nog niet realiseren.

Aangezien medewerking verleend kan worden aan de uitbreiding van de manege indien dit wel correct in het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen, wordt een nieuw voorontwerp ter inzage gelegd. Dit voorontwerp zal een integraal onderdeel vormen van het ontwerp ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ dat naar verwachting in oktober door de gemeenteraad vrijgegeven zal worden voor zienswijzen.

Het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan voor Bielandseweg 2 ligt vanaf donderdag 3 juli 2014 zes weken ter inzage. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 7 juli 2014 om 17:00 uur tot en met 17:30 uur in het gemeentekantoor in Pijnacker, Oranjeplein 1.

Filter op: