Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorbereidingsbesluit ‘’s-Gravenhout / Geerweg en omgeving’, Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad heeft op 26 november 2015 besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied ’s-Gravenhout / Geerweg en omgeving

De gemeenteraad heeft op 26 november 2015 besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied ’s-Gravenhout / Geerweg en omgeving. Het plangebied ligt ten zuidoosten van de dorpskern van Nootdorp. Globaal wordt het gebied begrens door:
- het bedrijventerrein Oostambacht in het noorden;
- de wijk Vrouwtjeslant in het noordwesten;
- de wijk Achter het raadhuis in het westen;
- het Balijbos in het zuidwesten;
- de Hofweg in het zuidoosten;
- de RandstadRail in het noordoosten

De exacte grenzen zijn aangegeven op de tekening (kenmerk OAHP-31-3385) die bij dit besluit hoort. Dit besluit treedt op 10 december 2015 in werking en ligt vanaf deze datum zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit besluit kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Het is niet mogelijk bezwaar of beroep aan te tekenen tegen dit besluit.

Filter op: