Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Visie op Duurzame Mobiliteit 2040

Hoe ziet Pijnacker-Nootdorp onze mobiliteit in de toekomst? Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente een concept visie op duurzame mobiliteit gemaakt. Deze ligt nu ter inzage tot 4 februari 2016. De visie laat zien wat de gemeente wil bereiken op het gebied van duurzame mobiliteit. Aan de hand van de thema’s wonen, werken en recreëren kijkt de visie naar de toekomst. Kernpunten zijn gedragsverandering, verduurzaming en de reductie van (auto)mobiliteit.

Filter op: