Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

vestigen bedrijf aan huis Delftsestraatweg 43 Delfgauw

Aanvraag voor het vestigen van een bedrijf aan huis Delftsestraatweg 43, 2645 CA Delfgauw

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Delftsestraatweg 43
Aanvraag voor: bedrijf aan huis
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 26 november 2015 gedurende twee weken

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik bestemmingsplan
Plaats: Delfgauw, Delftsestraatweg 43
Aanvraag voor: bedrijf aan huis
Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
Mogelijke reactie: zienswijze
Inzagetermijn: vanaf 26 november 2015 gedurende twee weken

Filter op: