Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit openstelling Zijdeweg

Instellen diverse verkeersmaatregelen t.b.v. openstellen Zijdeweg

 1. Instellen van een voorrangskruispunt op de kruising van de Zijdeweg met de Ambachtsweg en de
 2. Instellen van een voorrangskruispunt op de kruising van de Zijdeweg en de Reesloot waarbij het
 3. instellen van een voorrangskruispunt op de kruising Reesloot met de Ambachtsweg en de
 4. Plaatsen van de borden B6 op de toeleidende wegen naar de rotonde Zijdeweg –Ambachtsweg
 5. Het aanbrengen van haaientanden op de toeleidende wegen naar de rotonde Zijdeweg
 6. Het plaatsen van de borden L2 ter aanduiding van voetgangersoversteekplaatsen op de rotonde
 7. Het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsen op de Zijdeweg bij de rotonde
 8. Het aanbrengen van haaientanden op de Ambachtsweg ter hoogte van het doorgaande brom
 9. Het plaatsen van de borden B6 op de Ambachtsweg/Tochtweg ter aanduiding van de geldende
 10. Het plaatsen van de borden B3 op de Zijdeweg ter aanduiding voor het doorgaande verkeer
 11. Het bord B6 te plaatsen op de Reesloot ter hoogte van de aansluiting met de Zijdeweg.
 12. Het plaatsen van bord B3 op de Zijdeweg ter hoogte van de Reesloot ter aanduiding dat het
 13. verkeer op de Zijdeweg een voorrangskruispunt nadert waarbij zij de voorrang genieten.
Filter op: