Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit instellen verkeersmaatregelen Sportlaan en Thorbeckelaan ivm koningsdag en bevrijdingsdag 2016

Op 21 maart 2016 heeft het college besloten tot:

  1. het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen , ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee voor de Sportlaan, vanaf de rotonde met de Noordweg tot aan de Rijskade. Deze geslotenverklaring geldt op 27 april 2016 , tussen 10:00 uur en 19:00 uur, op 30 april 2016 tussen 15:00 uur en 02:00 uur , op 5 mei 2016 tussen 18:30 en 22:00 uur en op 7 mei 2016 tussen 15:00 en 02:00 uur
  2. het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen , ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de Thorbeckelaan vanaf de Nobellaan tot aan de Van Houtenstraat. Deze geslotenverklaring geldt op 27 april 2016 van 12:00 uur tot 18:30 uur
  3. het instellen van een verplichte rijrichting op de Sportlaan. De verplichte rijrichting die wordt ingesteld is vanaf de rotonde Noordweg richting de Rijskade. Deze verplichte rijrichting geldt niet voor fietsers en bromfietsers. Deze verplichte rijrichting inclusief de uitzondering, geldt op 30 april 2016 van 07 uur tot 15:00 uur en op 7 mei 2016 van 07:00 uur tot 15:00 uur
  4. het tijdelijk opheffen van het fiets-/bromfietspad Rijskade ten einde de overige verenigingen zoals de ruiterclub en de hondenvereniging en tennisvereniging bereikbaar te houden. Het fiets/bromfietspad Rijskade wordt tijdelijk opgeheven op 27 april 2016 van 10.00 uur tot 19:00 uur, 30 april van 07:00 tot 02:00 uur en op 7 mei 2016 van 15:00 tot 02:00 uur
  5. het instellen van een parkeerverbod voor een deel van het evenemententerrein aan de Sportlaan van 20 april 2016 vanaf 10:00 uur tot 11 mei 2016 18:00 uur
  6. het plaatsen van alle noodzakelijk borden conform bijlage I van het RVV’90

Filter op: