Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit instellen maatregelen Droppinghof

Verkeersbesluit diverse maatregelen Droppinghof

  1. instellen van eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsers op de Droppinghof voor het gedeelte tussen de huisnummers 9 en 15.
  2. instellen van een parkeerverbodzone voor de Droppinghof
  3. instellen van twee voorrangkruispunten tussen de Droppinghof en de Veenweg, waarbij het verkeer op de Veenweg de voorrang geniet
  4. plaatsen van de borden B6 alsmede het aanbrengen van de haaientanden op de Droppinghof nabij de kruisng met de Veenweg
  5. plaatsen van de borden B5 en B6 voor het verkeer op de Veenweg ter aanduiding dat zij een voorrangskruising naderen met een zij weg links danwel rechts
  6. plaatsen van de borden C2 en C3 ter aanduiding van de ingestelde rijrichting
  7. plaatsen van de onderborden uitgezonder fietsers/bromfietsers onder de borden C2 en C3
  8. plaatsen van de borden E1 begin zone en E1 einde zone ter aanduiding van de parkeerverbodzone
Filter op: