Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit instellen 2 elektrische oplaadpunten

Verkeersbesluit instellen 2 elektrische oplaadpunten en parkeerplaatsen voor elektrische auto's aan de Enk en de Klapwijkseweg te Pijnacker

De volgende locaties aan te wijzen en in te richten als parkeergelegenheid welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische auto’s:

  1. De geclusterde parkeervakken hoek Enk/Korenakker te Pijnacker, één te realiseren parkeervak, zoals aangegeven op de op de bij dit besluit behorende locatie -impressie in bijlage 1 en de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening met nummer TOH-55-2629;
  2. de geclusterde parkeervakken bij Infocentrum Keijzershof aan de Klapwijkseweg, één te realiseren parkeervak, zoals aangegeven op de locatie-impressie in de bijlage 2 en de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening met nummer TOH-55-2630.
  • Verkeersbord E4 volgens bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord “uitsluitend opladen elektrische auto” te plaatsen bij de genoemde parkeerplaatsen.
  • De onder 1 vermelde E-laadparkeerplaatsen met een wit kruis te markeren.
Filter op: