Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit gedeeltelijke wegafsluitingen in Nootdorp op 11 augustus ivm wielerronde

Besluit tot

  1. afsluiten van de rijbaan van De Poort in Nootdorp tussen de Industrieweg en de Laan van Floris de V voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op 11 augustus 2016 tussen 11:00 uur en 22:00 uur
  2. afsluiten van de rijbaan van de Laan van Floris de V tussen de rotonde met de Poort en de Laan van “s-Gravenhout voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op 11 augustus 2016 tussen 11:00 en 22:00 uur
  3. het afsluiten van de rijbaan van de “s-Gravenweg tussen de Laan van Floris de V en de Kruisweg voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op 11 augustus 2016 tussen 11:00 en 22:00 uur
  4. het afsluiten van de rijbaan van de kruisweg tussen De Poort en de ’s-Gravenweg voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op 11 augustus 2016 tussen 11:00 en 22:00 uur
  5. het opheffen van de ingestelde verplichte rijrichting op de Industrieweg, het gedeelte tussen de Laan van Ambacht en de Kruisweg op 11 augustus 2016 tussen 11:00 en 22:00 uur
  6. plaatsen van het bord C1 van bijlage 1 van het RVV’90 aan het begin van de weggedeelten die worden afgesloten
  7. plaatsen van afzethekken ter ondersteuning van het verkeersbord C1 ter voorkoming dat verkeer het verkeersteken negeert

Filter op: