Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit gedeeltelijke afsluiting Ds. C. Spoorlaan ivm Nootpop

besluit tot

  1. het instellen van een parkeerverbod voor het gehele parkeerterrein gelegen aan de Ds.C.Spoorlaan tussen de huisnummers 35 en 37a van zaterdag 27 augustus 2016 14:00 uur tot en met 29 augustus 2016
  2. het plaatsen van de borden E1 van bijlage I van het RVV’90 ter aanduiding van dit parkeerverbod
  3. het plaatsen van tekstborden waarop dit parkeerverbod wordt ruim van te voren aangekondigd wordt
  4. het gedeeltelijk afsluiten van de Ds.C.Spoorlaan in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee op 28 augustus 2016 van 10:30 uut tot 22:00 uur
  5. plaatsen van bord C1 van bijlage I van het RVV’90 ter aanduiding van deze geslotenverklaring
  6. plaatsen van afzethekken ter ondersteuning van de geplaatste verkeerstekens waardoor de rijbaan ook fysiek is afgesloten

Filter op: