Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit e-laadplaatsen

Verkeersbesluit aanwijzing e-laadplaatsen op diverse locaties in Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft op 28 juni 2017 besloten om op de volgende locaties twee aansluitende parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen:

  • Koningin Julianastraat bij de Markt in Nootdorp
  • Vrijenban bij nummer 48 in Delfgauw
  • Duikersloot bij het Amstelpad in Pijnacker
  • Ds C Spoorlaan op het parkeerterrein in Nootdorp
  • Pauwmolen bij de Witmolen in Delfgauw
  • Lookhof op het parkeerterrein tegenover Sperte in Pijnacker

Per locatie zal in eerste instantie één parkeerplaats in gebruik genomen worden voor uitsluitend laden van elektrische voertuigen. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een wit kruis en E-tegel in het wegdek. Bij voldoende gebruik van de laadpaal zal ook de tweede parkeerplaats worden afgekruist voor uitsluitend laden.

Dit besluit ligt vanaf donderdag 6 juli 2017 zes weken ter inzage op het gemeentekantoor van Pijnacker en wordt vanaf die datum ook digitaal gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl.

Filter op: