Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit afsluiting Sportlaan en deel Thorbeckelaan Pijnacker ivm Koningsdag 2015

Verkeersbesluit aflsuiting Sportlaan en deel Thorbeckelaan Pijnacker in verband met Koningsdag 2015


Verkeersbesluit afsluiten Sportlaan en deel Thorbeckelaan Pijnacker ivm Koningsdag 2015

  1. instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen , ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de Sportlaan vanaf de rotonde met de Nootdorpseweg tot aan de Rijskade.. Deze geslotenverklaring geldt op 27april 2015 van 10:00 uur tot 19:00 uur .
  2. instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen , ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de Thorbeckelaan vanaf de Nobellaan tot aan de Van Houtenstraat. Deze geslotenverklaring geldt op 27april 2015 van 12:00 uur tot 18:30 uur .
  3. tijdelijk opheffen van het fiets-/bromfietspad Rijskade ten einde de overige verenigingen zoals de ruiterclub en de hondenvereniging en tennisvereniging bereikbaar te houden. Het fiets/bromfietspad Rijskade wordt tijdelijk opgeheven op 27 april van 10.00 uur tot 19:00 uur.
  4. plaatsen van alle noodzakelijk borden
Filter op: