Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Verkeersbesluit tot het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op 64 locaties in Pijnacker-Nootdorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft een definitief  verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertui­gen op 64 locaties in de gemeente.

Het college volgt met dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp-verkeersbesluit heeft vanaf 26 oktober tot en met 7 decem­ber 2017 ter inzage gelegen in het gemeentehuis in Pijnacker, op de website van de gemeente en in de digitale Staatscourant. Tot en met 7 december 2017 konden belanghebbenden hun ziens­wijze over dit ontwerp-verkeersbesluit naar voren brengen. De zienswijzen gaven voor het college geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbesluit

Het definitieve verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 25 januari 2018 zes weken ter inzage bij het gemeentehuis in Pijnacker en is gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-verkeersbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht. Het adres van de rechtbank is postbus 20302, 2500 EH  Den Haag, telefoonnummer 088-3622200.

Filter op: